לעצטערע שיעורים

חיזוק שבת זכר ע''ח
00:00 / 09:13
פשטות דרך הבעש_ט ב
00:00 / 15:08
פשטות דרך הבעש_ט א
00:00 / 13:13
אמתע בליק אויף יודשקייט
00:00 / 09:35
חכם ברוחניות ותם בגשמיות
00:00 / 07:19
שיחה פר' עקב
00:00 / 03:34
חטא העגל אין צריך ליהות פארזיכערט
00:00 / 19:22
אחשורוש עח
00:00 / 13:07
התבודדות למעשה
00:00 / 28:30
נעמען אחריות אדער זיך לאזען פירען
00:00 / 15:26
מעלות של אדם לעצטרע
00:00 / 10:00
מה זה תמימות
00:00 / 15:44
פר' כי תשא פיסכעלאגעיא
00:00 / 04:17
פר' חוקת שבת פרה
00:00 / 22:45
סדר דבר טוב או רע יתרו
00:00 / 15:24
צרות ויסורון בפעול או בהרגשה
00:00 / 13:26
וואס די האסט די מערסטע פיינט דאס ביסטו א
00:00 / 06:02
פר' תשא שקלים
00:00 / 10:33
נפש - שוה בשוה מיט א צווייטן
00:00 / 07:43
פר' משפטים דינא דמלכותא דינא
00:00 / 18:14
שם טוב גילטי פילינג
00:00 / 13:13
ועשית הישר והטוב-ראה
00:00 / 13:33
שיחה שבת
00:00 / 09:02
טראסטען בלינדערהייט די אייגענע אפמאך - צ
00:00 / 06:03
ביאור על עגלה ערופה - פר' שופטים
00:00 / 17:19
פסוקי דזמרה - ענין עראי
00:00 / 05:32
נפש האדם - חילוק בין ויגבה לבו בדרכי ה'
00:00 / 07:44
דרוש - קנין התורה בעניית או בעשירות
00:00 / 08:51
?צו מעג א מענטש מאכן א חשבון הנפש
00:00 / 12:34
נפש - פארוואס מיין איך אלעס דארף גיין מיין וועג
00:00 / 09:35
בענין תשובה לכבוד עשרת ימי תשובה תש''פ
00:00 / 14:44
גוט - ערענסט - אמתדיג - נסיונות - תשוקה
00:00 / 12:08
ג' ברכות שלא עשני גוי עבד אשה - השם בוחר
00:00 / 10:48
דריי מדריגות ווען א איד איז אין א עת צרה
00:00 / 06:34
מ'דארף נישט דיזערווען הנאה
00:00 / 10:21
צו איז עליות אין ירידות א מעלה אדער א חס
00:00 / 04:09
שיחה לפר' לך השקפה
00:00 / 10:41
עקידות יצחק - מוגה
00:00 / 12:19
שיחה לפ' חיי שרה
00:00 / 08:06
קטנות וירידות שאחר החגים ומועדים
00:00 / 21:50
אמונה ובטחון על עניני פרנסה
00:00 / 12:01
כעס בא מהרגש קשה
00:00 / 06:31
נפש האדם - פרייוועט רבי - מיטגיין מיט די
00:00 / 18:00
זיי א מקבל
00:00 / 18:18
ביאור על עניני סגולות ועין הרע
00:00 / 09:05

MayimAmukim.com created by Y. L. Waldman subject to copyright 2019